Metsäkoneurakointia - pystymetsästä puu poikki ja pinoon

Metsäkoneurakoinnissa puu kulkee monen vaiheen kautta hyötykäyttöön. Metsäkoneurakointi on ammattimiesten hommaa. Meiltä riittää kalusto ja koneet moneen eri tarpeeseen yli 50 eri urakoitsijan voimin. Isompi urakka toteutetaan aikataulussa useamman koneen ja miehen voimin.

Metsäkoneurakointi sisältää

  • energiapuun osto pysty- ja hankintakaupalla
  • energiaranka, latvusmassa, kannot, puunjalostuksen sivutuotteet
  • leimikon suunnittelu
  • nuoren metsän hoitohakkuut
  • metsäkuljetus ja varastointi
  • yhteistyö peltoenergian ja turpeentuottajien kanssa

Konekalusto

Metsäkoneurakoinnissa konekalustolla on iso merkitys.